Elnyert pályázataink
2011. január 24.
Elnyert pályázat ismertetése: NYDOP-1.3.1/D-2009-0097

Projekt megnevezése: "Sragner és Sragner Kft. győri telephelyének fejlesztése"
Sragner és Sragner Kft. győri telephelyének fejlesztése

A Sragner és Sragner Kft. győri telephelyének fejlesztése során a gyártóüzem energetikai és funkcionális korszerűsítésére kerül sor. Az energetikai korszerűsítés során megújul az üzem fűtési rendszere, a melegvízellátást a jövőben napkollektor szolgáltatja majd, sor kerül a homlokzat, a födémek, az aljzat hőszigetelésére, illetve a régi, elavult nyílászárók cseréjére. Az üzem funkcionális átalakítása során modernebb, a gyártási fázisok kiszolgálására alkalmasabb munkakörnyezetet alakítanak ki: az egyes helyiségek funkcióit átcsoportosítják, így a termelés folyamatának analógiája szerint egy közlekedő helyiségre felfűzött helyiségek láncolata jön létre, korszerűbb és nemenként szétbontott öltözőkkel és azokat kiszolgáló mellékhelyiségekkel (vizesblokkok, teakonyha, takarítószertár). Az aljzat egy szintbe kerül, teherbíróbb burkolatot kap, és a gépészet mellett az épület villamosenergia-hálózata is megújul. Az építési beruházás mellett megújul az eszközpark: egy darab ipari varrógép beszerzésére kerül sor, szállítással, telepítéssel, beüzemeléssel együtt.

Az említett fejlesztések a működési költségek és a gyártási folyamatok időigényének jelentős csökkenését eredményezik hosszú távon, illetve kellemesebb, a munkavállalók számára komfortosabb munkakörnyezetet alakítanak ki. A beruházás generálta költségmegtakarítás a gazdasági válság okozta átmeneti forrás szűk időszakban a munkavállalók bérköltségét egészíti ki, illetve bevételt generáló marketing- és disztribútori tevékenységre fordítódik. Az így stabilizált vállalat a fenntartási időszakban új munkavállalók felvételét is tervezi a gyártáshoz kapcsolódóan (2 fő).

A projekt közvetett, pozitív "munkahelymegőrző" hozadéka az építőiparban dolgozó kivitelezők munkához juttatása.


A megvalósítás időszaka: 2009.09.01-2011.06.30.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt megnevezése:
"Sragner és Sragner Kft. győri telephelyének fejlesztése"
NYDOP-1.3.1/D-2009-0097

Kedvezményezett:
Sragner&Sragner Irodabútor Gyártó
és Forgalmazó Kft.
1137 Budapest, Újpesti rkp. 8.
www.sragner-sragner.hu

Közreműködő Szervezet:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.
9022 Győr, Árpád u. 93.
www.westpa.hu

Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu, www.nfu.hu