Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Az itt részletezett Általános Szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sragner & Sragner Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.szek-butor-design.hu oldal tulajdonosaként a weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) összefoglalt jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Az Ügyfél és a Szolgáltató továbbiakban és együttesen: Felek.)
Az ÁSZF valamennyi szolgáltatásra kiterjed, illetve vonatkozik, amelyek a www.szek-butor-design.hu weboldalon keresztül történik, mindattól függetlenül, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy annak közreműködője által történik.
I. Az ÁSZF-fel kapcsolatos általános tudnivalók; a Felek közötti szerződés létrejötte
a.) Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország földrajzi területén nyújtott valamennyi olyan kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.szek-butor-design.hu internetes oldalon (továbbiakban: weboldal) létrehozott elektronikus áruházon (a továbbiakban: SZÉK-BÚTOR-DESIGN webáruház) keresztül történik. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A SZÉK-BÚTOR-DESIGN webáruházban történő vásárlást az alábbi törvény szabályozza: elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.")
b.) A SZÉK-BÚTOR-DESIGN webáruházi rendszerén keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, az ÁSZF-ben meghatározottak szerint.
c.) A SZÉK-BÚTOR-DESIGN webáruházi rendszerének jelentős része minden - a weboldalra érkező - látogató számára elérhető anélkül, hogy regisztrálna. Bizonyos funkciók, egyes szolgáltatások regisztrációhoz és a regisztrált adatokkal (név és jelszó) történő belépéshez kötöttek. Regisztrációra bárki jogosult lehet az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően.
d.) Az Ügyfél által a Szolgáltatónak a SZÉK-BÚTOR-DESIGN webáruházi rendszerén keresztül küldött megrendelését (ajánlatát) egy elektronikusan generált válaszüzenet igazolja vissza. Az üzenet tájékoztatja az Ügyfelet, hogy megrendelését (ajánlatát) a rendszer a meghatározott feltételekkel, adatokkal, rendelési számmal rögzítette, és a megadott elérhetőségeken a webáruházi munkatársak felveszik az Ügyféllel a kapcsolatot.
Az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés a Felek között írásba foglalt szerződésnek minősül. Ezt a szerződést a webáruház tulajdonosa, a Szolgáltató iktatja, és a kiállítási dátumát követő 5 évig megőrzi.
e.) Ügyfélszolgálati adatok:
Ügyfélszolgálati iroda címe, helye: Sragner & Sragner Kft. - 1137 Budapest, Újpesti rkp. 8
Ügyfélszolgálati irodai nyitva tartása: munkanapokon hétfőtől péntekig, 9 és 17 óra között.
Ügyfélszolgálati telefonszám:
+36-1-465-0209
Ügyfélszolgálati fax szám:
+36-1-465-0210
Ügyfélszolgálati e-mail cím:
info@sragner-sragner.hu
Weboldal:
www.szek-butor-design.hu
II. A regisztrációval kapcsolatos tudnivalók
A Főoldalról bármelyik tetszőleges menüpontra továbblépve van lehetőség:
regisztrációra (új bejelentkezők esetén)
belépésre (korábban már regisztráltak esetén)
regisztrációs adatok módosítására (korábban már regisztráltak esetén)
REGISZTRÁCIÓS ADATLAP
Az adatlap kitöltésénél kérjük, hogy a kis- és nagybetűk használatára ügyeljen: a rendszer mind a felhasználónév, mind a jelszó esetén különbséget tesz kis- és nagybetűk között!
Az adatlapon a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
A kötelezően kitöltendők:
*Felhasználónév:
*Jelszó:
*Jelszó újra:
*E-mail:
*Vezetéknév:
*Utónév:
Számlázási címnél
*Város:
*Irányítószám:
*Cím:
A webáruházi regisztrációval az Ügyfél egyúttal kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, valamint a weboldalon szerepeltetett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte, elfogadta, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozatban leírtaknak megfelelően történő adatkezelésekhez hozzájárul.
A pontos adatokat a regisztráló Ügyfélnek kell megadnia. Az Ügyfél által hiányosan vagy pontatlanul rögzített adatok megadásából, módosításából, elírásából származó valamennyi esetlegesen felmerülő kár, többletköltség (pl. a megrendelt termék rossz címre történő szállítása, rossz számlanév megadása... stb.) regisztráló / regisztrált Ügyfelet terheli. Minden egyes új regisztrációt a Szolgáltató külön egy-egy önálló jogi személyként, Ügyfélként kezel.